Menu główne
Start
Aktualności
Ogłosz. parafialne
Kapłani
Historia Parafii
Galeria
Liturgia
Dane kontaktowe
Szukaj
Dodaj do ulubionych
 
 
Licznik odwiedzin

Start arrow Historia Parafii
Historia Parafii PDF Drukuj Email
23.03.2007.

Brzeźnica to słowo pochodzenia staropolskiego, którym określono miejsce porośnięte brzozami, lasek brzozowy. Nazwy tego typu odnoszą się do osad bardzo wcześnie założonych. Wieś Brzeźnica położona jest w Polsce południowo wschodniej, w widłach rzek Wisłoki i Wielopolki, w odległości 10 km w kierunku północnym przy drodze z Dębicy do Mielca. Brzeźnica należy do parafii, których czas powstania można określić w przybliżeniu. Nie zachował się bowiem żaden dokument erekcyjny, czy też fundacyjny parafii. Kierując się sprzyjającą rzeźbą terenu (doliny rzek Wisłoki i Wielopolki), dogodnym miejscem położenia możemy lokalizację Brzeźnicy przyjąć na połowę XI w. Najstarszy znany przekaz źródłowy wymieniający parafię Brzeźnica pochodzi z 1326r., a znajduje się w wykazach Świętopietrza, tzw. Aktach Kamery Apostolskiej. Brzeźnica była parafią położoną w centrum wielkiej własności ziemskiej rodu Ligęzów herbu Półkozic. Współczesny stan badań osadnictwa na tym obszarze umieszcza początki osady Brzeźnica w wiek XI. Jako przesłanki przemawiające za jedenastowiecznym początkiem parafii należałoby przyjąć „starożytne” wezwanie Kościoła oraz pobyt św. Stanisława w Brzeźnicy. Tytuł Kościoła parafialnego w Brzeźnicy wzmiankowany jest po raz pierwszy przez ks. Jana Długosza (1415-1480) w „Liber Beneficiorum”, gdzie czytamy: „Villa habens in se parachialem ecclesiam, Sancto Joanni Babtistae dicatam”.

Kult św. Jana Chrzciciela na ziemie polskie przynieśli i tu zaszczepili mnisi benedyktyńscy. W przedrozbiorowej diecezji krakowskiej kościoły z wezwaniem świętojańskim należą do najstarszych. Kościoły pod tym wezwaniem są datowane na wieki X-XII. Położenie Kościoła w Brzeźnicy ma świadczyć o istnieniu w tym miejscu dawnych kultów pogańskich. Wizytacja z 1602r. wymienia jako patronów kościoła brzeźnickiego św. Jana Chrzciciela, św. Marię Magdalenę i św. Marcina Biskupa.

Pierwszy Kościół w Brzeźnicy był Fundacją Rycerską, który konsekrował jak podaje ks. Jan Długosz, biskup krakowski Stanisław. Było to ok. 1077r. Właścicielem tego kościoła był legendarny rycerz Jan z Brzeźnicy. Naruszony „zębem czasu” kościół brzeźnicki w 1569r. zostaje poddany gruntownemu remontowi i przebudowie. Powstaje nowy kościół, którego fundatorem jest Jan Ligęza. Przebudową kierował ówczesny proboszcz Ks. Sebastian Widrich z Mielca. Kościół miał konstrukcję drewnianą. Wyposażenie w tym wieku kościołów było bardzo skromne. Wnętrze kościoła wyposażone było w trzy ołtarze, które były konsekrowane i zaopatrzone w wymagane przedmioty do kultu. Jeden z nich znajduje się w obecnym kościele i przedstawia wizerunek Chrystusa na krzyżu, dwie figury: św. apostołów Piotra i Pawła oraz obraz patrona kościoła św. Jana Chrzciciela. Ołtarz ten zawiera również obraz św. Stanisława Biskupa w szatach pontyfikalnych (obraz wysuwany). W prezbiterium stała chrzcielnica, która stoi w obecnym kościele w nawie głównej.

Kolejny remont notuje się na ok. 1660r. Fundatorem wówczas był Achacy Ligęza wraz z żoną Zuzanną. Remont pod kierownictwem ks. proboszcza Jakuba Brańskiego zakończono w 1674r. Z powodu drewnianej konstrukcji kościół ten w 1905r. rozebrano, a z pozostałego drewna wybudowano wikarówkę, która stoi do dziś dnia. Myśl budowy nowego kościoła zrodziła się u ks. Michała Grabińskiego. Pomysł ten kontynuował jego następca ks. Tomasz Wroniewski. 8.03.1894r. przyjęto plan budowy tegoż kościoła. Po śmierci ks. Wroniewskiego budowę przejął ks. Stanisław Pajor. 17.12.1905r. delegat Konsystorza Biskupiego w Tarnowie, dziekan i proboszcz dębicki ks. Eugeniusz Wolski dokonał poświęcenia kościoła. Nowy kościół konsekrował 29.08.1907r. biskup Leon Wałęga. Jest to kościół w stylu neogotyckim z cegły. Staraniem ks. Pajora w 1907r. wykonano trzy nowe ołtarze. W prezbiterium ołtarz jest drewniany, dwupoziomowy. W głównej wnęce znajduje się figura Matki Bożej Różańcowej, a we wnękach bocznych po prawej stronie figura św. Kazimierza, po lewej natomiast figura św. Stanisława Kostki. Po prawej stronie w nawie bocznej znajduje się ołtarz poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, po lewej stronie w nawie bocznej ołtarz z obrazem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy.

Parafia Brzeźnica obejmowała miejscowości: Brzeźnicę, Wolę Brzeźnicką, Pustków i Wolę Pustkowską. W roku 1970 od parafii Brzeźnica oddzielono Pustków – Osiedle wraz z przylegającymi przysiółkami i utworzono nowy rektorat. Natomiast w roku 1978 powstała samodzielna parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Powstałej parafii przewodniczył ks. Bronisław Marczyk. W późniejszych latach został mianowany prałatem, a następnie wybrany na dziekana Dekanatu Pustków Osiedle. Za następne 10 lat w 1980 r. powstała z dotychczasowej kolejna parafia, a mianowicie parafia św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie Wsi, gdzie troskę duszpasterską od początku istnienia parafii sprawuje ks. Prałat Józef Hamiga, obecnie dziekan Dekanatu Pustków Osiedle.

Obecnie parafia Brzeźnica liczy około 2380 parafian.

.